Přednášky Současné umění

Co je to umění a jak jej lze definovat? Proč jsou pisoár nebo abstraktní „mazanice“ považované za umělecká díla? Čeho chtějí umělci docílit a proč nás někdy svými díly „provokují“? Tyto a další otázky si zodpovíme během devíti přednášek o současném umění.

Kurz si klade za cíl ukázat, jak je současné umění různorodé a že tedy existují různorodé způsoby, jak k němu přistupovat. Dotkne se historických souvislostí vzniku některých uměleckých forem a pokusí se jednotlivá témata vztáhnout k dnešnímu uměleckému dění. Jednotlivé přednášky na sebe v určitých ohledech navazují, ale kurz není koncipován chronologicky – je tedy možné se přednášek zúčastnit i jednotlivě.

Kurz je vhodný jak pro studenty, tak pro všechny, kteří se chtějí současnému umění přiblížit a najít si v něm „to své“.

Jak to funguje?

Proč s námi?

ROZVRH – Začínáme 20. 10. 2021

20. 10. 2021     18:45–20:15     Jak definovat umění
30. 11. 2021     19:00–20:30     Co je to estetický zážitek
21. 12. 2021     19:00–20:30     Je moderní a současné umění to samé?
25. 1. 2022       19:00–20:30     Proč dát současnému umění šanci?
22. 2. 2022       19:00–20:30     Na koho dějiny umění zapomínají?
22. 3. 2022       19:00–20:30     Když plátno nestačí (Nové umělecké formy)
19. 4. 2022       19:00–20:30     O spojení umění a přírody (Land Art)
17. 5. 2022       19:00–20:30     Proč potřebujeme sociálně angažované umění
14. 6. 2022       19:00–20:30     Umění za rohem aneb České současné umění

Vydejte se s námi vstříc současnému umění!

Přijímáme přihlášky na přednášky po celý rok

Přijímáme i platby poukázkami Sodexo Flexi Pass, Bonus Pass, Fokus Pass a Dárkový Pass a platby kartou Sodexo Flexi Pass CARD.

Praktické informace

Čemu se budeme v kurzu věnovat?

Přednášky Současného umění jsou postaveny na výkladu s prezentací s ukázkami děl a s návodnými pracovními listy pro lepší orientaci jak v jednotlivých přednáškách, tak v kurzu jako celku. Nechybí ani tipy na galerie, události, místa či umělecké publikace. Důraz je kladen rovněž na diskuzi a výměnu názorů na probíraná témata s tím, že názor každého posluchače je přijímán s respektem a zvídavostí.

1. Jak definovat umění?
Co je to umění a jak jej lze definovat? Proč jsou pisoár nebo abstraktní „mazanice“ považované za umělecká díla? Čeho chtějí umělci docílit a proč nás někdy svými díly „provokují“? V přednášce se zaměříme na možné definice umění, na charakteristiky, které dělají umění uměním a také na to, co umění znamená konkrétně pro každého z nás.

2. Co je to estetický zážitek?
Výraz „estetický“ máme většinou spojený s krásou, s uměním, popřípadě s krásným uměním. Co se ale vskutku skrývá za výrazem „estetický zážitek“ a proč nemusí být vždy synonymem ke kráse, přiblíží přednáška, která ukáže, že estetický zážitek můžeme hledat nejen v uměleckých galeriích.

3. Je moderní a současné umění to samé?
Víte, jaký je rozdíl mezi moderním a současným uměním? A jaké jsou mezi nimi shody? Povíme si, proč je potřeba rozlišovat mezi moderním a současným uměním a poukážeme na historický kontext jejich vývoje. Na konkrétních příkladech si pak ukážeme shody moderního a současného umění, ale hlavně rozdíly mezi nimi.

4. Proč dát současnému umění šanci
Častokrát během návštěvy výstavy současného umění pociťujeme rozporuplné pocity a zcela netušíme, jak se k takovým dílům vztáhnout. V přednášce se podíváme na možné způsoby, jak současné umění vnímat tak, abychom z galerie neodcházeli s pocitem, že jsme byli oklamáni.

Čemu se budeme v kurzu věnovat?

5. Na koho dějiny umění zapomínají?
Dokážete vyjmenovat alespoň 5 umělkyň? A co umělce mimo západní svět? Tušíte, co je to „queer umění“? Přednáška nabídne trochu netradiční a kritický pohled na dějiny umění se zaměřením na opomíjené umělkyně a umělce, jejichž díla si zcela jistě zaslouží naši pozornost.

6. Když plátno nestačí (Nové umělecké formy)
Jelikož se svět neustále vyvíjí, musí se vyvíjet i umění, proto umělecké formy, které považujeme za tradiční, již současnému umělci nemusí stačit. Přednáška přiblíží nástup nových uměleckých forem během 20. a 21. století a ukáže, jak se vztahují k tradičně pojímanému umění.

7. O spojení umění a přírody (Land Art)
Je možné docílit přírodního umění? Je etické zasahovat do krajiny za účelem vytvoření uměleckého díla? Jak lze přistupovat k umění, které se ze své podstaty neustále proměňuje? Na tyto a podobné otázky se pokusíme najít odpověď v přednášce, která se zaměří na Land Art.

8. Proč potřebujeme sociálně angažované umění
Může být umění politického rázu? Jak je možné využívat umění k otevření společenského dialogu? Jak se mísí etický apel uměleckého díla s estetickým prožitkem? Přednáška objasní, jakými způsoby hraje umění důležitou společenskou roli, a to jak z historického hlediska, tak z toho dnešního.

9. Umění za rohem aneb České současné umění
Vypravíme se spolu na pomyslný exkurz do českých luhů a hájů a galerií, kde nahlédneme do historie vzniku českého současného umění a poté si na konkrétních příkladech ukážeme, jak čeští současní umělci zapadají do kontextu světového uměleckého dění. Chybět nebudou ani tipy, jak se českému současnému umění přiblížit.

Něco navíc?

Příprava na talentové zkoušky na umělecké SŠ a VŠ

Je tvým vysněným povoláním dráha architekta, designera, grafika či akademického malíře? Nenech nic náhodě a začni s přípravou na talentové zkoušky v dostatečném předstihu. Pečlivá příprava na talentovky na SŠ i VŠ trvá obvykle 1 – 4 semestry a součástí je také tvorba portfólia dle tebou vybrané školy. Připravujeme na střední umělecké školy a AVU, FAVU a UMPRUM.

Zpět