Omluvenky – Semestrální kurzy

Navštěvujete náš semestrální kurz, ale nemůžete se dostavit na některou z lekcí? Omluvte si ji, ať Vám nepropadne.

V případě, že se dané lekce nemůžete zúčastnit, je nutné se z ní omluvit nejpozději před začátkem lekce v den konání.
Omluvené lekce se dají nahradit po domluvě v jiném kurzu. Vaši nepřítomnost je nutné oznámit na email info@nauctesemalovat.cz nebo na telefon 777 255 101, omluvy lektorům nejsou oficiálně zaznamenávány do interního systému, tedy nemohou být brány v potaz.

V případě, že si zameškanou lekci předem neomluvíte, lekce Vám propadá a bohužel Vám nevzniká nárok na náhradu. 

Jak to funguje?

Proč si lekci omluvit?

Omluvenkový formulář

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Chcete si svou lekci nahradit?
*Omluvené lekce si můžete nahradit kdykoli během Vašeho semestru.

Zpět