Semestrální kurzy

Naše semestrální kurzy jsou vhodné pro dospělé, seniory, děti i mládež. Přijímáme přihlášky!

Odhoďte zábrany a pojďte se naučit kreslit a malovat s námi. Nabízíme kurzy vedené akademickými malíři. Naše semestrální kurzy trvají 18 týdnů, během kterých se každou lekci věnujeme specifickým technikám. Výuka probíhá v malých skupinkách, u kterých vždy klademe důraz na individuální přístup ke každému z účastníků. Tento přístup nám dává možnost uzpůsobit program kurzů dle přání studentů tak, aby každý našel svou cestu a z hodin odcházel nejen s hezkým obrázkem, ale také s nadšením tvořit dál.

Kurzy pro dospělé a seniory

Kurzy kresby a malby - Naučte se malovat

Kurz kresby a malby

V kurzu kresby a malby (18 lekcí) postupně probereme základy kresby tužkou a uhlem, vyzkoušíme lineární kresbu, stínování jednodušších i složitějších zátiší, naučíme se, jak zobrazit různé materiály, vysvětlíme základy perspektivy a budeme také kreslit portrét a figuru dle živého modelu. Od kresby se poté propracujeme k malbě akrylovými a olejovými barvami.

Naučte se malovat - Portrét a figurální kresba

Kurz portrétu a figury

V kurzu portrétu a figurální kresby (18 lekcí) se naučíme, jak si poradit se základními lidskými proporcemi, ukážeme si triky, jak namíchat "tělovou barvu" i jak zachytit postavu v pohybu. Malovat budeme podle živých modelů a vyzkoušíme si i autoportrét. Kurz je vhodný pro pokročilejší studenty, kteří již mají za sebou základy kresby i malby.

Kurzy pro děti a mládež

Naučte se malovat - Kresba malba pro děti

Kurz kresby a malby pro děti

Kurz kresby a malby pro děti (18 lekcí) je určen pro děti ve věku od 6 do 12 let. Program koncipován do 90 minutových lekcí, které děti zábavnou formou provedou světem kresby i malby. Učíme se základy teorie barev, rozdíly mezi abstraktním a realistickým malováním, zkoušíme autoportréty i kresbu zátiší.

Naučte se malovat - Kurz kresby a malby pro mládež

Kurz kresby a malby pro mládež

Kurz kresby a malby pro mládež (18 lekcí) je určen pro děti ve věku od 12 do 18 let. Program je koncipován s ohledem na věk a již získané zkušenosti, během výuky rozvíjíme kreativitu i sebevyjadřování, učíme se základní malířské postupy a triky. Kurz sestává ze základů perspektivy, stínování, práce s barvami a vykoušíme si i kombinace technik.

Naučte se malovat - Příprava na talentovky

Příprava na talentovky SŠ, VŠ

Je Vaším vysněným povoláním práce architekta, designera, nebo profesionálního malíře? Nenechte nic náhodě a začněte s přípravou v dostatečném předstihu. Projdeme si jak základy kresby a malby, tak techničtější záležitosti jako je perspektiva, stínování, či kresba geometrického zátiší.

Zpět