Obchodní podmínky

Vítejte v ateliéru Naučte se malovat. Jsme rádi, že jste se rozhodli právě pro nás.
Přihlášením a uhrazením kurzovného potvrzujete, že jste se seznámili a souhlasíte s našimi Obchodními podmínkami.

Semestrální kurzy mají stanovené pevné termíny a konají se většinou jedenkrát za týden ve stejný den a čas. Většina našich kurzů v podzimním a jarním semestru má 18 lekcí, letní kurzy pro dospělé mají obvykle 8 lekcí. Dle domluvy se lze zapojit i do již probíhajícího kurzu.

Omluvenky

V případě, že se dané lekce nemůžete zúčastnit, je nutné se z lekce omluvit a to nejpozději před začátkem Vaší lekce v den konání. Pokud tak neučiníte, lekce Vám propadá a nemáte nárok na náhradu dané lekce.

Omluvené lekce se dají nahradit po domluvě v jiném kurzu. Za omluvené a nenahrazené lekce peníze nevracíme, storno podmínky se na tyto lekce nevztahují. 

Ohledně omluv lekcí, storna či odhlášení se z kurzů nám pište na email: info@nauctesemalovat.cz, nebo volejte na tel: +420 777 255 101.

Odhlášení ze semestrálního kurzu

 • Při odhlášení se z kurzu více jak 30 dní před začátkem daného semestru vracíme plnou částku se storno poplatkem 20 % z celkové částky za kurz.
 • Při odhlášení se z kurzu méně jak 30 dní před začátkem daného semestru vracíme již uhrazenou částku do maximální výše 50 % celkové částky za kurz.
 • Při odhlášení se z kurzu v průběhu daného semestru vracíme 50 % z uhrazené částky odpovídající zbývajícím lekcím do konce semestru.

Peníze vracíme zpět na bankovní účet do 30 dní od potvrzení vratné částky studentovi.

WORKSHOPY A JEDNODENNÍ KURZY

Workshopy a jednodenní kurzy mají stanovené pevné termíny konání.

Omluvenky

V případě, že se nemůžete workshopu či jednodenního kurzu zúčastnit, dejte nám to vědět nejpozději 24 hodin předem na email info@nauctesemalovat.cz nebo na telefonní číslo +420 777 255 101, přehlásíme Vás na následující termín.

V případě pozdní omluvy, tedy méně než 24 hodin před začátkem kurzu, Vaše platba bez náhrady propadá.

Odhlášení z workshopu či jednodenního kurzu

 • Při odhlášení se z kurzu více jak 30 dní před datem konání vracíme plnou částku se storno poplatkem 20 % z celkové částky za kurz.
 • Při odhlášení se z kurzu do 24 hodin před datem konání vracíme již uhrazenou částku do maximální výše 50% celkové částky za kurz.

Peníze vracíme zpět na bankovní účet do 30 dní od potvrzení vratné částky studentovi.

POBYTOVÉ KURZY A VÍCEDENNÍ PLENÉRY

Pobytové kurzy a plenéry mají stanovené pevné termíny konání. Uhrazením částky za kurz se zavazujete k účasti na daném kurzu.

Omluvenky

V případě, že se nemůžete pobytového kurzu či plenéru zúčastnit, dejte nám to vědět co nejdříve, ať se s Vámi můžeme domluvit na dalším postupu.

Kontaktujte nás na emailu: info@nauctesemalovat.cz, nebo na tel: +420 777 255 101.

Odhlášení z pobytového kurzu či vícedenního plenéru

 • Při zrušení účasti na kurzu více než 30 dní před jeho konáním vracíme již uhrazenou částku se storno poplatkem 40 % z celkové částky za kurz, abychom pokryli náklady na ubytování.
 • Při zrušení účasti na kurzu méně než 30 dní ale více než 3 dny před jeho konáním lze uhrazenou částku převést na jiný kurz či termín, nebo na jinou osobu. Uhrazenou částku nevracíme, ale lze ji u nás využít jako kredit.
 • Při zrušení účasti na kurzu méně než 3 dny před jeho konáním částka bez náhrady propadá a to v plné výši.

Peníze vracíme zpět na bankovní účet do 30 dní od potvrzení vratné částky studentovi.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Příměstské tábory mají stanovené pevné termíny konání. Uhrazením částky se zavazujete k účasti na daném příměstském táboře.

Omluvenky

V případě, že se nemůžete příměstského tábora zúčastnit, dejte nám to vědět co nejdříve, ať se s Vámi můžeme domluvit na dalším postupu.

Kontaktujte nás na emailu: info@nauctesemalovat.cz, nebo na tel: +420 777 255 101.

Odhlášení z příměstského tábora

 • Při zrušení účasti na příměstském táboře více než 7 dní před jeho konáním vracíme již uhrazenou částku se storno poplatkem 20 % z celkové částky.
 • Při zrušení účasti na příměstském táboře méně než 7 dní, ale více než 2 dny vracíme 50% z celkové částky příměstského tábora.
 • Při zrušení účasti na příměstském táboře méně než 2 dny před jeho konáním lze uhrazenou částku převést na jiný kurz či termín, nebo na jinou osobu. Uhrazenou částku nevracíme, ale lze ji u nás využít jako kredit.

Peníze vracíme zpět na bankovní účet do 30 dní od potvrzení vratné částky studentovi.

Online výuku vždy domlouváme na základě Vašich a lektorových časových možností.

Omluvenky

V případě, že se nemůžete zúčastnit Vaší online výuky, dejte nám to vědět nejpozději 1 den předem na email info@nauctesemalovat.cz nebo na telefonní číslo +420 777 255 101.

Do tří dnů od původního domluveného data konání online výuky je možnost změny termínu, jinak platba propadá.

Při pozdní omluvě platba propadá v plné výši.

Zrušení online výuky

 • V případě včasného zrušení termínu výuky, tedy minimálně 24 hodin předem, vracíme uhrazenou částku v plné výši. 
 • V případě, že se výuky v domluvený čas nezúčastníte a nedáte nám o své neúčasti vědět, platba propadá v plné výši.

Peníze vracíme zpět na bankovní účet do 30 dní od potvrzení vratné částky studentovi.

Individuální lekce jakkoli zaměřené vždy domlouváme na základě Vašich a lektorových časových možností.

Omluvenky

V případě, že se nemůžete zúčastnit Vaší individuální lekce, dejte nám to vědět nejpozději 2 dny předem na email info@nauctesemalovat.cz nebo na telefonní číslo +420 777 255 101.

Do pěti dnů od původního domluveného data konání individuální lekce je možnost změny termínu, jinak platba propadá.

Při pozdní omluvě platba propadá v plné výši.

Zrušení individuální lekce

 • V případě včasného zrušení termínu lekce, tedy minimálně 48 hodin předem, vracíme již uhrazenou částku v plné výši. 
 • V případě, že na lekci nedorazíte, platba propadá v plné výši.

Peníze vracíme zpět na bankovní účet do 30 dní od potvrzení vratné částky studentovi.

JEDNORÁZOVÁ LEKCE

Jednorázové lekce jsou domluvené na pevné termíny konání, nebo jsou domluvené dle individuální domluvy. 

Omluvenky

V případě, že se nemůžete zúčastnit Vaší jednorázové lekce, dejte nám to vědět nejpozději 24 hodin předem na email info@nauctesemalovat.cz nebo na telefonní číslo +420 777 255 101.

Do pěti dnů od původního domluveného data konání individuální lekce je možnost změny termínu, jinak platba propadá.

Při pozdní omluvě platba propadá v plné výši.

Zrušení jednorázové lekce

  • V případě včasného zrušení termínu lekce, tedy minimálně 48 hodin předem, vracíme již uhrazenou částku v plné výši. 
  • V případě, že na lekci nedorazíte, platba propadá v plné výši.

 

Peníze vracíme zpět na bankovní účet do 30 dní od potvrzení vratné částky studentovi.

Zkušební lekce mají stanovené pevné termíny konání, nebo jsou domluvené dle individuální domluvy. 
 
V případě, že se po absolvování zkušební lekce přihlásíte na kurz semestrální, částka za zkušební lekci se odčítá od ceny za semestrální kurz.
 

Omluvenky

V případě, že se nemůžete zkušební lekce zúčastnit, dejte nám to vědět nejpozději 24 hodin předem na email info@nauctesemalovat.cz nebo na telefonní číslo +420 777 255 101, domluvíme se s Vámi na náhradním termínu.

V případě, že se na lekci nedostavíte, nebo se neomluvíte včas, Vaše platba bez náhrady propadá.

Odhlášení z kurzu

 • V případě včasného zrušení termínu lekce, tedy minimálně 48 hodin předem, vracíme již uhrazenou částku v plné výši. 
 • V případě, že se na lekci nedostavíte, Vaše platba bez náhrady propadá.

Peníze vracíme zpět na bankovní účet do 30 dní od potvrzení vratné částky studentovi.

Při rezervaci celého semestrálního kurzu na podzimní a jarní semestr naráz nabízíme slevu 10 % na celkovou částku za oba kurzy. Při koupi dvou a více semestrálních kurzů pro děti v rámci jednoho semestru nabízíme sourozeneckou slevu 10 %. Sourozeneckou slevu není možné sčítat se slevou při rezervaci podzimního + jarního semestru.

Při rezervaci podzimního + jarního semestrálního kurzu Vás požádáme o úhradu prvního semestrálního kurzu plus zálohy ve výši 2 000 Kč na druhý semestrální kurz. Doplatek za druhý semestrální kurz bude uhrazen na začátku druhého semestru. V případě rezervace podzimního + jarního semestrálního kurzu, obdržení 10% slevy, ale následného odhlášení z jednoho ze semestrálních kurzů, bude doúčtován rozdíl částky do plné ceny kurzu.

Na kurzy neposkytujeme studentské slevy.

Zvýhodněné ceny pro seniory jsou určeny pro účastníky kurzů starší 65 let. Při přihlášení do kurzu za seniorskou cenu můžete být požádáni o prokázání věku.

Eventy – kreativní program na Vaše akce jsou individuálně domlouvané programy na základě Vaší poptávky.

Pro potvrzení Vaší objednávky požadujeme zálohu 50 % z celkové částky. Pokud Vaší poptávku zrušíte po zaplacení zálohy, účtujeme si storno poplatek 20 % ze zaplacené zálohy.

Pokud Vaší poptávku zrušíte méně než 5 dní před plánovaným datem konání, rádi s Vámi domluvíme nový termín. Pokud se na novém termínu nedomluvíme, účtujeme si však storno poplatek 50 % z celkové částky. 

Obraz na zakázku začínáme malovat po uhrazení zálohy ve výši 50 % z celkové částky. Doplatek za obraz pak uhradíte při předání obrazu. Záloha je nevratná.

Poukaz lze uplatnit na jakýkoli náš kurz, workshop či individuální lekci. Hodnotu poukazu není možné vyplatit v hotovosti ani převodem na účet.

Dárkový poukaz je platný po dobu na něm vyznačenou. Prodloužení doby platnosti je možné pouze, kontaktujete-li nás minimálně 30 dní před koncem platnosti poukazu. Prodloužení doby je posuzováno vždy individuálně, maximální doba, o kterou může být platnost prodloužena, je jeden kalendářní rok.

Poukazy s propadlou dobou platnosti není možné uplatnit na kurzy ani vrátit.

Dárkové poukazy vystavujeme zdarma. Za zaslání tištěného dárkového poukazu účtujeme poštovné 100 Kč.

ZRUŠENÍ KURZU ZE STRANY ATELIÉRU

Workshopy a individuální lekce
V případě zrušení workshopu nebo individuální lekce z důvodu nepřítomnosti lektora či z důvodu technické závady Vám bude nabídnut náhradní termín. Pokud Vám termín náhrady nebude vyhovovat, vrátíme Vám již uhrazenou částku v plné výši na bankovní účet do 30 dnů.

Semestrální kurzy
V případě zrušení lekcí semestrálního kurzu z důvodu nepřítomnosti lektora či technické závady si neodučené lekce nahradíte se svou skupinou v náhradním termínu, nebo se budete moci zúčastnit semestrálního kurzu s jiným lektorem. Nahrazen může být jen počet lekcí, které byly zrušeny.

V případě zrušení semestrálního kurzu, workshopu nebo individuální lekce z důvodu nenadálé situace nebo zásahu vyšší moci Vám bude nabídnuta náhradní forma výuky. V případě, že Vám náhradní forma výuky nebude vyhovovat, nabídneme Vám náhradní termín konání Vašeho kurzu, workshopu či individuální lekce.

FOTOGRAFIE A VIDEA

Během našich akcí může probíhat fotodokumentace. Fotky a videa pak můžete zhlédnout na našem instagramu, facebooku či webu.
Pokud si z jakéhokoli důvodu nepřejete být foceni, informujte nás prosím předem, či během focení.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Dbejte bezpečnostních pravidel, chovejte se tak, abyste sobě ani svým spolužákům nezpůsobili nějaká zranění. Veškeré Vaše činnosti probíhají na Vaši vlastní zodpovědnost.


Vyhrazujeme si právo Obchodní podmínky měnit.

Obchodní podmínky byly aktualizovány 28. 12. 2022

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje o vás zpracováváme v souhlasu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Rychlý přehled

 • osobní údaje vyplněné do přihláškového formuláře (jméno, email, telefonní číslo atd.) zpracováváme pouze za účelem přihlášení do kurzů, neposkytujeme je žádným třetím stranám
 • o přihlášení do kurzu Vám vždy dáme vědět potvrzovacím emailem nebo sms
 • na udanou emailovou adresu či skrze sms Vám také před datem konání Vaší lekce pošleme bližší informace
 • osobní údaje uchováváme v zabezpečeném interním systému
 • během lekcí pořizujeme fotografie, pokud byste si na nich nepřáli být, sdělte nám to prosím předem. Fotky vkládáme na naše sociální sítě (Facebook, Instagram)
 • pokud při vyplnění přihlášky zaškrtnete, že máte zájem o zasílání newsletterů, budeme Vás informovat o našich plánovaných lekcích, přednáškách, či seminářích
 • souhlas se zasíláním newsletterů můžete odvolat kdykoli na emailu info@nauctesemalovat.cz
 • souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat kdykoli prostřednictvím emailu info@nauctesemalovat.cz
 • pro zjištění návštěvnosti na našem webu nauctesemalovat.cz používáme Google Analytics, zjišťujeme však pouze počet návštěvníků, nesbíráme tímto způsobem žádná Vaše osobní data
V případě potřeby Vám budeme rádi k dispozici na emailu info@nauctesemalovat.cz nebo na telefonním čísle +420 777 255 101. Vždy se Vám pokusíme vyjít maximálně vstříc. 

Jaké osobní údaje a po jakou dobu o Vás zpracováváme?

Vedeme databázi Vašich osobních údajů a jsme správci těchto údajů:
 • osobní údaje, které získáváme v souvislosti v poskytováním našich služeb
 • osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci
 • osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi
 • osobní údaje související se vzájemnými vztahy nás a Vás
Osobní údaje zpracováváme v případě plnění zákonných povinností po dobu stanovenou právními předpisy; v případě zpracování nezbytného pro plnění smlouvy, po dobu nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy minimálně po dobu, kterou trvá Vaše účast na našich kurzech; v případě zpracování na základě Vašeho souhlasu po dobu uvedenou v souhlasu či do jeho odvolání. Po skončení doby oprávněného zpracování přestáváme Vaše osobní údaje zpracovávat a zajišťujeme likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

K jakým účelům a základě jakých titulů Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Pro účely realizace smluvního vztahu s Vámi při poskytování našich služeb, tzn. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).
 • Pro účely vedení obchodní dokumentace a další účely související se poskytováním našich služeb, a souvisejících činností za základě zákonných povinností správce.
 • Pro svou vnitřní potřebu, především pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, zejm. k vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality služeb a optimalizaci poskytovaných služeb.
 • Pro obchodní a marketingové účely, tzn. zejména nabízení dalších s poskytnutou službou nesouvisejících služeb, včetně šíření obchodních sdělení, podle zákona č. 48/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě dobrovolně poskytnutého souhlasu se zpracování osobních údajů.*

* V případě dobrovolného poskytnutého souhlasu je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytnete. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni. Poskytnutý souhlas je možné kdykoli odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, jsme povinni ukončit zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě poskytnutého souhlasu v přiměřené době, která odpovídá  našim technickým a administrativním možnostem. Souhlas se zpracováním osobních údajů nám můžete udělit i opětovně.

Komu můžeme a/nebo musíme Vaše osobní údaje poskytnout?

 • Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy nám poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře, insolvenční správce apod., 
 • Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu našich práv, např. pojišťovnám, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku
 • Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem

Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů?

 • Vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, jakožto uplatnit i další níže uvedená práva můžete na emailové adrese: info@nauctesemalovat.cz
 • Jako subjekt údajů jste oprávněni požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, zpracováváme, a pokud je tomu ta, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o:
  • účelu zpracování osobních údajů
  • kategorii dotčených osobních údajů
  • příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů
  • době, po kterou budou osobní údaje uchovávány
  • zdrojích osobních údajů
 • První kopii zpracovávaných osobních údajů Vám poskyteneme bezplatně. Za další kopie, nebo v případě, že je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, můžeme požadovat úhradu nákladů spojených s poskytnutím informace, např. náklady na poštovné.
 • V případě, že jste nám osobní údaje poskytli na základě souhlasu, máte právo:
  • získat osobní udaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci,
  • na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné
 • Pokud zjistíte nebo pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo z naší strany k porušeni Vašich práv i k porušení povinností stanovených Nařízením i vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které subjektu údajů k tomu platná právní úprava poskytuje, zejména nás můžete požádat o:
  • opravu či výmaz (likvidaci) osobních údajů (vyjma případu, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti,
  • popřípadě o omezení (blokaci) zpracování
 • Bez zbytečného odkladu Vás budeme informovat o vyřízení žádosti.
 • Svou žádost můžete zaslat na adresu: info@nauctesemalovat.cz

Změna Vašich osobních údajů

Pro náležité a správné zpracování nám prosím nahlaste jakoukoli změnu Vašich osobních údajů, ke které dojde.