Obchodní podmínky

Uhrazením kurzovného se stáváte studenty výtvarného ateliéru Naučte se malovat a souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Semestrální kurzy mají stanovené pevné termíny a konají se většinou jedenkrát za týden ve stejný den a čas. Většina našich semestrálních kurzů má 12 lekcí.
Dle domluvy se lze zapojit i do již probíhajícího kurzu.

Omluvenky

V případě, že se dané lekce nemůžete zúčastnit, je nutné se z lekce omluvit a to nejpozději před začátkem Vaší lekce v den konání. Pokud tak neučiníte, lekce Vám propadá a nemáte nárok na náhradu dané lekce.

Omluvené lekce se dají nahradit po domluvě v jiném kurzu. Za omluvené a nenahrazené lekce peníze nevracíme, storno podmínky se na tyto lekce nevztahují. 

Ohledně omluv lekcí, storna či odhlášení se z kurzů nám pište na email: info@nauctesemalovat.cz, nebo volejte na tel: +420 777 255 101.

Odhlášení ze semestrálního kurzu

 • Při odhlášení se z kurzu před začátkem daného semestru více jak 30 dní, vracíme plnou částku se storno poplatkem 20% z celkové částky za kurz.
 • Při odhlášení se z kurzu před začátkem daného semestru méně jak 30 dní, vracíme 50% z celkové částky za kurz.
 • Při odhlášení se z kurzu v průběhu daného semestru vracíme 50% z částky odpovídající zbývajícím lekcí do konce semestru.

Peníze vracíme zpět na bankovní účet do 30 dní od potvrzení vratné částky studentovi.

WORKSHOPY A JEDNODENNÍ KURZY

Workshopy a jednodenní kurzy mají stanovené pevné termíny konání.

Omluvenky

V případě, že se nemůžete workshopu či jednodenního kurzu zúčastnit, dejte nám to vědět nejpozději 24 hodin předem na email info@nauctesemalovat.cz nebo na telefonní číslo +420 777 255 101, přehlásíme Vás na následující termín.

V případě pozdní omluvy, tedy méně než 24 hodin před začátkem kurzu, Vaše platba bez náhrady propadá.

Odhlášení z workshopu či jednodenního kurzu

 • Při odhlášení se z kurzu více jak 30 dní před datem konání, vracíme plnou částku se storno poplatkem 20% z celkové částky za kurz.
 • Při odhlášení se z kurzu do 24 hodin před datem konání, vracíme 50% z celkové částky za kurz.

Peníze vracíme zpět na bankovní účet do 30 dní od potvrzení vratné částky studentovi.

POBYTOVÉ KURZY A VÍCEDENNÍ PLENÉRY

Pobytové kurzy a plenéry mají stanovené pevné termíny konání. Uhrazením nevratné zálohy se zavazujete k účasti na daném kurzu.

Omluvenky

V případě, že se nemůžete pobytového kurzu či plenéru zúčastnit, dejte nám to vědět co nejdříve, ať se s Vámi můžeme domluvit na dalším postupu.

Kontaktujte nás na emailu: info@nauctesemalovat.cz, nebo na tel: +420 777 255 101.

Odhlášení z pobytového kurzu či vícedenního plenéru

 • Při zrušení účasti na kurzu více než 30 dní před jeho konáním vracíme 50% z celkové částky za kurz.
 • Při zrušení účasti na kurzu méně než 30 dní, ale více než 3 dny před jeho konáním, lze uhrazenou částku převést na jiný kurz či termín, nebo na jinou osobu. Tedy uhrazenou částku nevracíme, ale lze ji u nás využít jako kredit.
 • Při zrušení účasti na kurzu méně než 3 dny před jeho konáním částka bez náhrady propadá a to v plné výši.

Peníze vracíme zpět na bankovní účet do 30 dní od potvrzení vratné částky studentovi.

Individuální lekce jakkoli zaměřené vždy domlouváme na zakládě Vašich a lektorových časových možností.

Omluvenky

V případě, že se nemůžete zúčastnit Vaší individuální lekce, dejte nám to vědět nejpozději 2 dny předem na email info@nauctesemalovat.cz nebo na telefonní číslo +420 777 255 101.

Do pěti dnů od původního domluveného data konání individuální lekce je možnost změny termínu, jinak platba propadá.

Při pozdní omluvě platba propadá v plné výši.

Zrušení individuální lekce

 • V případě včasného zrušení termínu lekce, tedy minimálně 48 hodin předem, vracíme částku v plné výši. 
 • V případě, že na lekci nedorazíte, platba propadá v plné výši.

Peníze vracíme zpět na bankovní účet do 30 dní od potvrzení vratné částky studentovi.

Zkušební lekce mají stanovené pevné termíny konání, nebo jsou domluvené dle individuální domluvy. 
 
V případě, že se po absolvování zkušební lekce přihlásíte na kurz semestrální, částka za zkušební lekci se odčítá od ceny za semestrální kurz.
 

Omluvenky

V případě, že se nemůžete zkušební lekce zúčastnit, dejte nám to vědět nejpozději 24 hodin předem na email info@nauctesemalovat.cz nebo na telefonní číslo +420 777 255 101, domluvíme se s Vámi na náhradním termínu.

V případě, že se na lekci nedostavíte, nebo se neomluvíte včas, Vaše platba bez náhrady propadá

Odhlášení z kurzu

 • V případě včasného zrušení termínu lekce, tedy minimálně 48 hodin předem, vracíme částku v plné výši. 
 • V případě, že se na lekci nedostavíte, Vaše platba bez náhrady propadá.

Peníze vracíme zpět na bankovní účet do 30 dní od potvrzení vratné částky studentovi.

Eventy – kreativní program na Vaše akce jsou individuálně domlouvané programy na základě Vaší poptávky.

Pro potvrzení Vaší objednávky požadujeme zálohu 50 % z celkové částky. Pokud Vaší poptávku zrušíte po zaplacení zálohy, účtujeme si storno poplatek 20 % ze zaplacené zálohy.

Pokud Vaší poptávku zrušíte méně než 5 dní před plánovaným datem konání, rádi s Vámi domluvíme nový termín. Pokud se na novém termínu nedomluvíme, účtujeme si však storno poplatek 50 % z celkové částky. 

Obraz na zakázku začínáme malovat po uhrazení 50 % z celkové částky. Doplatek za obraz pak uhradíte při předání obrazu.

Poukaz lze uplatnit na jakýkoli náš kurz, workshop či individuální lekci. Hodnotu poukazu není možné  vyplatit v hotovosti ani převodem na účet.

Dárkový poukaz je platný po dobu na něm vyznačenou. Prodloužení doby platnosti je možné pouze, kontaktujete-li nás minimálně 30 dní před koncem platnosti poukazu. Prodloužení doby je posuzováno vždy individuálně, maximální doba, o kterou může být platnost prodloužena, je jeden kalendářní rok.

Poukazy s propadlou dobou platnosti není možné uplatnit na kurzy ani vrátit.

ZRUŠENÍ KURZU ZE STRANY ATELIÉRU

V případě zrušení kurzu, workshopu nebo individuální lekce z naší strany vracíme uhrazenou částku v plné výši na bankovní účet do 30 dnů.
 

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Dbejte bezpečnostních pravidel, chovejte se tak, abyste sobě ani svým spolužákům nezpůsobili nějaká zranění. Veškeré Vaše činnosti probíhají na Vaši vlastní zodpovědnost.
 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • údaje vyplněné do přihláškového formuláře (Vaše jméno, email a telefonní číslo) zpracováváme pouze za účelem přihlášení na lekci, neposkytujeme je žádným třetím stranám
 • odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů až do odvolání souhlasu, minimálně však po dobu trvání Vašeho kurzu
 • informace (Vaše jméno, email, telefonní číslo) vyplněné do přihláškového formuláře uchováváme v interním systému. O přihlášení na lekci Vám vždy dáme vědět potvrzovacím emailem nebo sms
 • na udanou emailovou adresu či skrze sms Vám také před datem konání Vaší lekce pošleme bližší informace
 • během lekcí pořizujeme fotografie, pokud byste si na nich nepřáli být, sdělte nám to prosím předem. Fotky vkládáme na naše sociální sítě (Facebook, Instagram)
 • pokud při vyplnění přihlášky zaškrtnete, že máte zájem o zasílání newsletterů, budeme Vás informovat o našich plánovaných lekcích, přednáškách, či seminářích
 • souhlas se zasíláním newsletterů můžete odvolat kdykoli na emailu info@nauctesemalovat.cz
 • souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat kdykoli prostřednictvím emailu info@nauctesemalovat.cz
 • pro zjištění návštěvnosti na našem webu nauctesemalovat.cz používáme Google Analytics, zjišťujeme však pouze počet návštěvníků, nesbíráme tímto způsobem žádná Vaše osobní data
 
V případě potřeby Vám budeme rádi k dispozici na emailu info@nauctesemalovat.cz nebo na telefonním čísle +420 777 255 101. Vždy se Vám pokusíme vyjít maximálně vstříc. 

Obchodní podmínky byly aktualizovány 11. 10. 2019

Zpět