Lektoři

Se kterými lektory se můžete potkat v našem ateliéru? Lektoři ateliéru Naučte se malovat jsou akademičtí malíři či výtvarní pedagogové, kteří se vyznačují empatickým a aktivním přístupem k výuce i studentům. Vždy vám budou naslouchat, budou se zajímat o vaše cíle a přání v oblasti kreslení a malování, budou vám průvodci i souputníky světem barev. Své lekce a kurzy vždy připravují s důrazem na individuální přístup a jsou otevření i vašim návrhům a přáním.

Přemýšlíte, který z lektorů by Vám nejvíce vyhovoval? Napište nám na email info@nauctesemalovat.cz nebo zavolejte na telefonní číslo +420 777 255 101, rádi Vám poradíme.

Naučte se malovat - Aldin Popaja

MgA. Aldin Popaja

Aldin je původem z Bosny a Hercegoviny. Studovat malbu začal na akademii v Sarajevu, studia dokončil na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru malby profesora Pavla Nešlehy. Poté zde působil i jako pedagog. Učil i na vysokých uměleckých školách ve Španělsku, Francii, Skotsku, či ve Slovinsku. Ve své vlastní tvorbě se v současné době věnuje především tématu symbolů z bosenských nekropolí, tzv. stéčků. V našem ateliéru vyučuje především kresbu a malbu pro dospělé a seniory.

Ukázky prací Aldina Popaji

Naučte se malovat Marek Kolář

MgA. Marek Kolář

V roce 2014 úspěšně dokončil Akademii výtvarných umění v Praze. Marek je multimediální výtvarník a nadšenec pro širokou paletu výtvarných technik i přístupů. Vše však vnímá s citem pro detail i ohledem na obraz jako celek. Malířství je pro něj uceleným spojením všech výtvarných přístupů v jeden. Jeho tvorba nese znatelné vlivy hyperrealismu. Tento malířský přístup prostupuje jeho malbou, zvláště v nedávné tvorbě, kde se spojuje zrcadlový odraz okolního prostředí s figurou. V ateliéru se věnuje výuce malby a kresby pro dospělé.

Ukázky prací Marka Koláře

Naučte se malovat - Filip Švehla

MgA. Filip Švehla

Filip vystudoval Akademii výtvarných umění v ateliéru malířství pod vedením doc. Michaela Rittsteina a prof. Jiřího Sopka a malířské zkušenosti nabral i během studia v Nizozemí. Ve své vlastní tvorbě se v současné době věnuje především abstraktní malbě, při níž je pro něj důležitá práce s barvou a celý tvůrčí proces. V našem ateliéru se věnuje výuce kresby a malby pro děti i pro dospělé a seniory.

Ukázky prací Filipa Švehly

Naučte se malovat Tomáš Kurečka

MgA. Tomáš Kurečka

Tomáš studuje posledním rokem na Akademii Výtvarných umění v Praze v intermediálním ateliéru. Už od dětství rád tvořil a vždy ho zajímalo prostředí, ve kterém se setkávají lidé s podobnou touhou. Ve své tvorbě pracuje převážně s více medii, které se setkávají při výsledných instalacích. Podílí se na produkci Galerie v Karlíně a zároveň pomáhá jako asistent českému malíři Milanu Kuncovi. Důležitý smysl vidí v činnostech, jenž rozvíjejí fantazii, protože věří, že nám každému poskytuje největší pocit svobody. Tomáš vede kurzy kresby a malby jak pro děti tak i pro dospělé a seniory.

Ukázky prací Tomáše Kurečky

Nauctesemalovat - Marta Epoksydowa

MgA. Marta Epoksydowa

Marta je malířka a restaurátorka památek. Je absolventkou Institutu výtvarného umění v Kielcach (Polsko), v ateliéru Malby. Zúčastnila se skupinových výstav v Polsku, na Slovensku a ve Francii. Absolvovala stáž v keramické dílně na Maltě. Má téměř dva roky pedagogické praxe, vede workshopy kreslení a malby v angličtině a polštině. Věří, že je možné úspěšně kombinovat řemeslné práce s uměním a dokazuje to i ve své dílně pro renovaci nábytku v Praze.

Ukázky prací Marty Epoksydowe

Naučte se malovat Matěj Lipavský

Matěj Lipavský

Matěj Lipavský vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru J. Sopka a Igora Korpaczewského a v ateliéru J. Zeithammla. Věnuje se především plenérové malbě a ilustraci. Je autorem výtvarné části komiksové novely Chyba a vyšla mu básnická prvotina Nika. Matěj učí kresbu a malbu pro dospělé a seniory a další kurzy v plenéru.

Ukázky prací Matěje Lipavského

Naučte se malovat David Čumalo

David Čumalo

David Čumalo je studentem 4. ročníku Akademie výtvarných umění v Praze a absolvoval stáže v Šalounově ateliéru a v Belgických Antverpách. V malbě ho především zajímají vztahy barev, kompoziční řešení a zjednodušování formy na hranici předmětnosti a abstrakce. David učí kurzy kresby a malby, figurální kresbu a kresbu portrétu.

Ukázky prací Davida Čumala

Martin Mulač - Grafický kurz

MgA. Martin Mulač

Martin je malíř a grafik. Je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, v ateliéru Grafiky pod vedením prof. Jiřího Lindovského. Martin záměrně zpracovává témata za hranicí běžného vkusu, které pojednává s punkerskou hravostí a ironií a zároveň s velkým respektem k výtvarným, literárním či hudebním legendám. Vyučuje kresbu, malbu a grafiku především v Ateliéru Sýpka, který založil společně s Bárou Bieylonovič.

Ukázky prací Martina Mulače

Naučte se malovat - Barbora Bieylonovič

Barbora Bieylonovič

Bára je velice empatická kreativní duše. Věnuje se malbě, grafice a ilustrátorství. Vystudovala obor propagační výtvarník a absolvovala kurzy pod vedením MgA. Martina Mulače. Bára vede výtvarné kurzy pro děti a mládež a zaměřuje se na výuku individuálních lekcí. Dále je lektorkou kresby, malby a grafiky v Ateliéru Sýpka. Bára a Martin o sobě říkají: "Žijeme plně uměním a rádi tuto radost sdílíme s ostatními."

Ukázky prací Barbory Bieylonovič

Naučte se malovat - O nás - Tereza Mašinová

Tereza Mašínová

Tereza více než pět let navštěvovala výtvarné kurzy akademického malíře Aldina Popaji; mezi její další učitele patří Kristýna Šormová či Martin Mulač. V současné době se věnuje výuce kresby a malby pro dětí a dalších tématických workshopů pro dospělé. Nejvíce ji baví skicování a my věříme, že své nadšení pro kresbu přenese během kurzů i na vás.

Ukázky prací Terezy Mašínové

Zpět