Lektoři

Se kterými lektory se můžete potkat v našem ateliéru? Lektoři ateliéru Naučte se malovat jsou akademičtí malíři či výtvarní pedagogové, kteří se vyznačují empatickým a aktivním přístupem k výuce i studentům. Vždy vám budou naslouchat, budou se zajímat o vaše cíle a přání v oblasti kreslení a malování, budou vám průvodci i souputníky světem barev. Své lekce a kurzy vždy připravují s důrazem na individuální přístup a jsou otevření i vašim návrhům a přáním.

Přemýšlíte, který z lektorů by Vám nejvíce vyhovoval? Napište nám na email info@nauctesemalovat.cz nebo zavolejte na telefonní číslo +420 777 255 101, rádi Vám poradíme.

Aldin Popaja Jak kreslit a malovat

MgA. Aldin Popaja

Aldin je původem z Bosny a Hercegoviny. Studovat malbu začal na akademii v Sarajevu, studia dokončil na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru malby profesora Pavla Nešlehy. Poté zde působil i jako pedagog. Učil i na vysokých uměleckých školách ve Španělsku, Francii, Skotsku, či ve Slovinsku. Ve své vlastní tvorbě se v současné době věnuje především tématu symbolů z bosenských nekropolí, tzv. stéčků. V našem ateliéru vyučuje především kresbu a malbu pro dospělé a seniory.

Ukázky prací Aldina Popaji

Naučte se malovat Marek Kolář

MgA. Marek Kolář

Narodil se 1982 v Praze, kde žije a tvoří. Multimediální výtvarník se speciálním zaměřením na klasickou malbu. Jeho nejnovější malířská tvorba spojuje moderní témata a tradiční přístup k malbě. Vizuální jazyk, který používá ve všech možných výtvarných technikách, vykrystalizoval do originálního a osobitého stylu. Prošel ateliérem klasických malířských technik Prof. Zdeňka Berana. Úspěšně diplomoval v roce 2014 u Prof. Martina Mainera. Do jeho repertoáru dále patří kresba a různé multimediální kombinace, animace, digitální obraz či Virtuální realita.

Ukázky prací Marka Koláře

Malíř Tomáš Kurečka

MgA. Tomáš Kurečka

Tomáš Kurečka vystudoval Akademii vytvarných umění v Praze. Ve své volné tvorbě kombinuje nejrůznější média od klasického obrazu po objektovou tvorbu. Důležitý smysl vidí v tvůrčích činnostech, jenž rozvíjejí fantazii, protože věří, že nám každému poskytují největší pocit svobody. Tomáš vede kurzy připravující studenty na talentové zkoušky a lekce kresby a malby pro dospělé i seniory.

Ukázky prací Tomáše Kurečky

Adam Panáček

MgA. Adam Panáček

Adam se narodil v roce 1993 v Praze. Vystudoval Akademii výtvarných umění, obor Grafika/kresba. Zabývá se volnou grafikou a kresbou v převážně klasických hlubotiskových technikách, jako je čárový lept, suchá jehla, apod. Zúčastnil se několika ročníků prestižní soutěže Grafika roku, kde v roce 2018 převzal Hlavní cenu za grafický list Výlov.

Ukázky prací Adama Panáčka

Naucte se malovat Veronika Olejárová

Veronika Olejárová

Veronika dokončuje svá studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze na katedře volného umění. Od kresby, kterou si zdokonalila na střední škole v oboru ilustrace a vědecké kresba, tak postoupila směrem k multimediální tvorbě, konceptu a instalaci. Spoluzaložila ateliéry s názvem Inkubátor Krenovka na Žižkově a produkčně je obstarává. Působila jako vedoucí kurzů kresby v několika institucích. Veronika vede kurzy kresby a malby pro děti a přípravu na umělecké školy.

Ukázky prací Veroniky Olejárové

Učili u nás:

Naučte se malovat - Filip Švehla

MgA. Filip Švehla

Filip vystudoval Akademii výtvarných umění v ateliéru malířství pod vedením doc. Michaela Rittsteina a prof. Jiřího Sopka a malířské zkušenosti nabral i během studia v Nizozemí. Ve své vlastní tvorbě se v současné době věnuje především abstraktní malbě, při níž je pro něj důležitá práce s barvou a celý tvůrčí proces. V našem ateliéru se věnuje výuce kresby a malby pro děti i pro dospělé a seniory.

Ukázky prací Filipa Švehly

Tereza Šimková - Naučte se malovat

MgA. Tereza Šimková

Tereza Šimková je absolventka ateliéru sochařství na Umprum a ateliéru performance na FUD UJEP. Pracuje jako edukátorka ve Středočeském muzeu v Roztokách a v rámci platformy Národní Galerie zprostředkovává výtvarné umění a kulturní dědictví. Specializuje se především na vzdělávání ZŠ a SŠ. Od roku 2016 spolupracovala jako edukátorka na několika projektech např. v galerii Villa Pellé, Studio Bubec, nebo Ateliér Roháč. Terezinu volnou tvorbu charakterizují především nenápadné intervence ve veřejném prostoru či subtilní instalace z maleb, všedních, či nalezených materiálů, jejichž prostřednictvím rozvíjí témata jako je plynutí času, paměti, či pomíjivosti.

Ukázky prací Terezy Šimkové

Zpět