Lektoři

Se kterými lektory se můžete potkat v našem ateliéru? Lektoři ateliéru Naučte se malovat jsou akademičtí malíři či výtvarní pedagogové, kteří se vyznačují empatickým a aktivním přístupem k výuce i studentům. Vždy vám budou naslouchat, budou se zajímat o vaše cíle a přání v oblasti kreslení a malování, budou vám průvodci i souputníky světem barev. Své lekce a kurzy vždy připravují s důrazem na individuální přístup a jsou otevření i vašim návrhům a přáním.

Přemýšlíte, který z lektorů by Vám nejvíce vyhovoval? Napište nám na email info@nauctesemalovat.cz nebo zavolejte na telefonní číslo +420 777 255 101, rádi Vám poradíme.

Naučte se malovat - Aldin Popaja

MgA. Aldin Popaja

Aldin je původem z Bosny a Hercegoviny. Studovat malbu začal na akademii v Sarajevu, studia dokončil na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru malby profesora Pavla Nešlehy. Poté zde působil i jako pedagog. Učil i na vysokých uměleckých školách ve Španělsku, Francii, Skotsku, či ve Slovinsku. Ve své vlastní tvorbě se v současné době věnuje především tématu symbolů z bosenských nekropolí, tzv. stéčků. V našem ateliéru vyučuje především kresbu a malbu pro dospělé a seniory.

Ukázky prací Aldina Popaji

Naučte se malovat Tomáš Kurečka

MgA. Tomáš Kurečka

Tomáš studuje posledním rokem na Akademii Výtvarných umění v Praze v intermediálním ateliéru. Už od dětství rád tvořil a vždy ho zajímalo prostředí, ve kterém se setkávají lidé s podobnou touhou. Ve své tvorbě pracuje převážně s více medii, které se setkávají při výsledných instalacích. Podílí se na produkci Galerie v Karlíně a zároveň pomáhá jako asistent českému malíři Milanu Kuncovi. Důležitý smysl vidí v činnostech, jenž rozvíjejí fantazii, protože věří, že nám každému poskytuje největší pocit svobody. Tomáš vede kurzy kresby a malby jak pro děti tak i pro dospělé a seniory.

Ukázky prací Tomáše Kurečky

Tereza Šimková - Naučte se malovat

MgA. Tereza Šimková

Terka studovala v ateliéru sochařství Dominika Langa a Edith Jeřábkové na Umprum a v ateliéru Performance Jiřího Kovandy na UJEP v Ústí nad Labem. Absolvovala stáž na britské University of Derby a na VŠVU v Bratislavě v sochařském ateliéru. Působila jako pedagožka v několika institucích. Od roku 2019 vede svůj výtvarný ateliér Roháč v Praze. Aktivně se věnuje malbě a uměleckým instalacím především konfrontaci člověka a přírody. V Galerii Pellé a Studiu Bubec působí jako lektorka tvůrčích dílen pro školy a veřejnost.

Ukázky prací Terezy Šimkové

Adam Panáček

MgA. Adam Panáček

Adam se narodil v roce 1993 v Praze. Vystudoval Akademii výtvarných umění, obor Grafika/kresba. Zabývá se volnou grafikou a kresbou v převážně klasických hlubotiskových technikách, jako je čárový lept, suchá jehla, apod. Zúčastnil se několika ročníků prestižní soutěže Grafika roku, kde v roce 2018 převzal Hlavní cenu za grafický list Výlov.

Ukázky prací Adama Panáčka

Naučte se malovat - Filip Švehla

MgA. Filip Švehla

Filip vystudoval Akademii výtvarných umění v ateliéru malířství pod vedením doc. Michaela Rittsteina a prof. Jiřího Sopka a malířské zkušenosti nabral i během studia v Nizozemí. Ve své vlastní tvorbě se v současné době věnuje především abstraktní malbě, při níž je pro něj důležitá práce s barvou a celý tvůrčí proces. V našem ateliéru se věnuje výuce kresby a malby pro děti i pro dospělé a seniory.

Ukázky prací Filipa Švehly

Naučte se malovat Matěj Lipavský

Matěj Lipavský

Matěj Lipavský vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru J. Sopka a Igora Korpaczewského a v ateliéru J. Zeithammla. Věnuje se především plenérové malbě a ilustraci. Je autorem výtvarné části komiksové novely Chyba a vyšla mu básnická prvotina Nika. Matěj učí kresbu a malbu pro dospělé a seniory a další kurzy v plenéru.

Ukázky prací Matěje Lipavského

Martin Mulač - Grafický kurz

MgA. Martin Mulač

Martin je malíř a grafik. Je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, v ateliéru Grafiky pod vedením prof. Jiřího Lindovského. Martin záměrně zpracovává témata za hranicí běžného vkusu, které pojednává s punkerskou hravostí a ironií a zároveň s velkým respektem k výtvarným, literárním či hudebním legendám. Vyučuje kresbu, malbu a grafiku především v Ateliéru Sýpka, který založil společně s Bárou Bieylonovič.

Ukázky prací Martina Mulače

Naučte se malovat - Barbora Bieylonovič

Barbora Bieylonovič

Bára je velice empatická kreativní duše. Věnuje se malbě, grafice a ilustrátorství. Vystudovala obor propagační výtvarník a absolvovala kurzy pod vedením MgA. Martina Mulače. Bára vede výtvarné kurzy pro děti a mládež a zaměřuje se na výuku individuálních lekcí. Dále je lektorkou kresby, malby a grafiky v Ateliéru Sýpka. Bára a Martin o sobě říkají: "Žijeme plně uměním a rádi tuto radost sdílíme s ostatními."

Ukázky prací Barbory Bieylonovič

Olga Moiseeva - Naučte se malovat

Olga Moiseeva

Oli vystudovala bakalářský obor Estetika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době působí jako lektorka v Museu Kampa a ve Werichově vile, dlouhodobě také pracuje v divadle Jatka78. Dříve se aktivně věnovala vlastní tvorbě, nicméně zjistila, že ji víc baví o umění přemýšlet na teoretické rovině. Zajímá ji provázanost umění se společenskými a etickými otázkami, marginalizované skupiny umělkyň a umělců nebo také vztah umění a přírody. Ve svých přednáškách se snaží vzbudit upřímný zájem o současné umění, které mnohdy bývá širokou veřejností (neprávem) odsuzováno.

Zpět